NISTAD GRUPPEN AS
Kanalveien 105 A, 4. etg.
Postboks 23 - Kristianborg
NO-5822 Bergen
T: 55 21 55 00
F: 55 21 55 01
Nistad Gruppen har en bred investeringsprofil hvor investeringene balanseres mellom eiendom, shipping, energi, miljøteknologi og tradisjonell industri. I tillegg forvaltes egen finansportefølje.
Næringseiendom
Nistad Gruppen AS besitter og utvikler næringseiendom i samarbeid med sine kunder. Selskapet har et langsiktig perspektiv og fokuserer på eiendommer med høy standard og sentral beliggenhet. Porteføljen omfatter ulike typer næringseiendommer som kontorbygg, handelseiendommer, kombinasjonseiendommer og kjøpesenter. Totalt besitter Nistad Gruppen i overkant av 67.000 m2 alene og sammen med andre investorer, medregnet Kanalveien 105 som ferdigstilles i 4. kvartal 2008. Eiendommene er hovedsakelig lokalisert i Bergen og omegn.
 
Forvaltning
Nistad Gruppen har betydelig kompetanse og erfaring knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og Service (FDV) av næringseiendommer. 
 
Bolig
Nistad Utbygging utvikler boliger for salg i Bergen og omegn. Selskapet utvikler prosjekter både i egen regi og i samarbeid med andre. Blant annet er det bygget og solgt 93 leiligheter og rekkehus gjennom Stoltz Aktiv AS, et samarbeidsselskap med Stoltz Entreprenør AS.
Nistad Utbygging og samarbeidsselskaper har mer enn tusen boenheter under prosjektering og planlegging de kommende årene. 

Shipping
Bergen Box Carriers AS (BBC) er et nytt rederi innen containerbefraktning. I dag er det tre nyere containerbåter i rederiet, som alle går på tidscertepartier.

Industri og Miljø
Innen industri og miljø satser Nistad Gruppen på selskaper med miljøteknologiske løsninger, energi og tradisjonell industri.

Innen miljøteknologi kan nevnes selskaper som reduserer avgasser ved forbrenning av olje, gjenvinning av avgasser fra tankskip og hurtigkompostering for storkjøkken. Dette er venture investeringer hvor Nistad Gruppen ser potensialet for lønnsomhet ved miljøvennlige løsninger på dagens og fremtidens miljøutfordringer.

Vannkraftverk, tekstilproduksjon og sponplateproduksjon er virksomheter innen energi og tradisjonell industri.

Finans
Nistad Gruppen forvalter finansportefølje hvor investeringene er finansielt rettet mot børs og fond.

 

40ÅRS JUBILEUM PÅ KLEPPESTØ SENTER


Kleppestø Senter feirer i høst 40år siden Kleppestø Torg åpnet.
Kopiering av tekst og bilder ikke tillatt © 2008 Nistad  |  Publiseringsløsning av Digitroll